CENNIK

 

Ceny ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, rodzaju działalności (produkcyjna, usługowa, handlowa), liczby dokumentów.

Przykładowe ceny netto przedstawiają się następująco:

  • Księgi handlowe - pełna księgowość - od 500 zł. 
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - od 150 zł.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa - od 100 zł. 
  • Kadry i płace - od 30 zł.


Informacje powyższe, dotyczące ceny świadczonych usług, służą wyłącznie do oszacowania wartości usług i ich treści nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie są ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.